Gạch 4 lỗ 200 x 200 x 400

Gạch 4 lỗ 200 x 200 x 400

Mã sản phẩmgach-block-06
Nhà sản xuất
GiáLiên hệ
Tình trạngCòn hàng
Số lượng sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước (Dimension) (mm) 190x190x390
Viên/m² đặc - Bricks/1m²13.50
Viên/m3 đặc - Bricks/1m371.03
Viên/m² xây dựng - Bricks/1m² buiding11.94
Viên/m3 xây dựng - Bricks/1m3 buiding62.86
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) - Total building morta0.115

Trở lại